Google Ads reklāmas

Google Ads reklāmas (agrāk zināmas kā Google AdWords reklāmas) pēc būtības var iedalīt 3 lielās grupās:

  1. reklāmas Google meklēšanas rezultātos - kas tiek attēlotas, kad cilvēki meklē informāciju (pakalpojumus vai preces) ierakstot atslēgvārdus Google meklētājā;
  2. kontekstuālās reklāmas - teksta, baneru vai video veidā, kas tiek attēlotas Google AdSense tīklā jeb tajās mājaslapās, kuru īpašnieki ir izvēlējušies sadarboties ar Google Ads reklāmu attēlošanā;
  3. remārketinga reklāmas - kas pēc būtības ir kontekstuālās reklāmas, bet tās ir konfigurētas tā, lai tiktu attēlotas kādai noteiktai mērķauditorijai, kas jau iepriekš ir apmeklējusi jūsu mājaslapu un ir veikusi noteiktas darbības tajā, vai arī nav veikusi noteiktas darbības (piemēram, nav apskatījusi jauno atlaižu sadaļu vai nav veikusi/pabeigusi pirkumu vai reģistrāciju mājaslapā).

Galvenokārt mani apkalpotie Google Ads klienti izmanto reklāmas Google meklētāja rezultātos, jo tādējādi ir iespējams visefektīvāk uzrunāt tiešo mērķauditoriju (jaunus potenciālos klientus), kas meklē tieši to, ko klients piedāvā.

Cik maksā Google Ads reklāmas?

Šis ir tipisks jautājums un arīdzan pamatots, jo katrs klients vēlas prognozēt savas reklāmas izmaksas. Tomēr te uzreiz mēs atduramies pret vairākiem mainīgajiem, kas šīs izmaksas var būtiski ietekmēt.

Pirmkārt, sezonalitāte (piemēram, auto riepu tirdzniecībā tā ir izteikta 2 reizes gadā). Otrkārt, tas, vai klients par katru cenu grib sasniegt noteiktas reklāmas pozīcijas Google rezultātos (piemēram, būt top3 vai tikai pirmajā pozīcijā un ne zemāk) pēc noteiktiem atslēgvārdiem. Treškārt, jaunu konkurentu ienākšana Google Ads tīklā vai esošo klientu aiziešana.

Tā kā pastāv iespēja definēt reklāmu kampaņu dienas budžetu (tas ir obligāts nosacījums, kas jānorāda veidojot jaunu reklāmas kampaņu), tad jebkurā gadījumā jūs varat būt droši, ka mēneša ietvaros noteiktais reklāmas budžets netiks pārsniegts.

Gadījumos, kad noteiktais dienas reklāmu budžets tiek sasniegts, ar katru klientu savstarpēji vienojamies par vienu no iespējamajām reklāmas kampaņu izmaiņām:

  1. pazeminām reklāmu maksimāli noteiktās klikšķu izmaksas, izanalizējot izmaksas un attiecīgi reklāmu pozīcijas pēc katra atslēgvārda;
  2. atsakāmies no kādiem atslēgvārdiem (proti, lai pēc noteiktiem atslēgvārdiem turpmāk reklāmas vairs netiek attēlotas);
  3. vienojamies part to, vai klients vēlas, lai reklāmas tiek attēlotas Google Ads sistēmai nosakot, kurās reizēs reklāmu attēlot un kurās nē, dienās, kad reklāmu budžets varētu tikt sasniegts pirms dienas beigām (tādējādi reklāmas netiks attēlotas katru reizi, kad tiek meklēti atslēgvārdi, pēc kuriem reklāmām būtu jātiek attēlotām);
  4. vienojamies, ka reklāmas tiks attēlotas katru reizi, kad tiek meklēts kāds no atslēgvārdiem, pēc kuriem reklāmām būtu jātiek attēlotām, bet rēķinoties, ka reklāmu budžets var priekšlaicīgi beigties, tādējādi uz dienas beigām reklāmas vairs var netikt attēlotas.

Tāpat pastāv arī iespēja vienoties par to, pēc kuriem atslēgvārdiem mēs uzturam top3 pozīcijas, savukārt pēc kuriem reklāmas var atrasties arī zemākās pozīcijās (proti, Google meklēšanas rezultātos zem top10 dabiskajiem rezultātiem).

Tāpat ir arī klienti, kam neinteresē atrasties konkrētās pozīcijās, bet gan esošā dienas budžeta ietvaros panākt pēc iespējas lielāku apmeklētāju plūsmu, kas meklē pēc konkrētiem atslēgvārdiem, kas saistīti ar viņu sniegtajiem pakalpojumiem vai precēm.

Visi šie dažādiem varianti ietekmē Google Ads reklāmu izmaksas.

Lai būtu skaidrāka izpratne, kādēļ nevajadzētu "par katru cenu" vēlēties un uzturēt reklāmas noteiktās pozīcijās, zemāk ir piemērs no reālas situācijas.

Kā rāda līdzšinējā pieredze, tad izmaksu starpība starp atrašanos 2. vai 3. pozīcijā Ads reklāmās Google rezultātos atsevišķos gadījumos var sastādīt pat 2 līdz 2,5 reizes, bet apmeklētāju skaits esot 2. pozīcijā būtiski neatšķiras (un tas var būt pat lielāks esot 3. pozīcijā, ja reklāmas teksts ir pārdomāts un uzrunājošs).

Tādēļ es nestrādāju, lai pēc iespējas panāktu lielāku reklāmu budžetu, bet gan sekoju cieši līdzi reklāmu efektivitātei - vidējām izmaksām par klikšķi (apmeklētāju), reklāmguvumu (klienta definētu darbību, piemēram, veiktu pirkumu) vidējām izmaksām (proti, cik izmaksā reklāmas pēc katra atslēgvārda, lai tās piesaistītu mājaslapai vai interneta veikalam apmeklētāju, kas veic tajā pirkumu, aizpilda reģistrācijas formu vai aizpilda saziņas formu, vai jebkādu citu darbību, ko klients definē), reklāmu pozīcijām u.c. būtiskajiem statistikas datiem.

Cik maksā Google Ads apkalpošana?

Iepriekš aprakstīto mainīgo dēļ un arī dēļ klientu dažādās uztveres un uzticības (vai drīzāk tā trūkuma) jauniem sadarbības partneriem, es piedāvāju izvēlēties kādu no 3 Google Ads apkalpošanas maksas veidiem:

  1. procents no kopējām reklāmas izmaksām, kas ir mainīgs robežās no 10% līdz 20% atkarībā no prognozētā budžeta apjoma un reklāmas kampaņu daudzuma (piemēram, cik daudz produkti/pakalpojumi būs jāreklamē, pēc cik daudziem atslēgvārdiem/frāzēm un cik valodās reklāmas ir jāveido);
  2. fiksēta maksa mēnesī, kas arīdzan tiek noteikta pēc visiem iepriekš uzskaitītajiem faktoriem;
  3. cita veida sadarbība - esmu pretīmnākošs un gatavs uzklausīt katra klientu priekšlikumus.

Papildus bonuss katram jaunajam klientam

Bezmaksas Google Ads kupons 60 EUR vērtībā! (iepriekš pieejamie Google Ads kuponi 40 EUR vērtībā vairs nav pieejami). Lai iegūtu šo summu, nepieciešams Google Ads reklāmās iztērēt 60 EUR pirmo 31 dienas laikā (kas ir salīdzinoši maza summa mēneša laikā), un attiecīgi to izdarot Jūsu reklāmu konts tiks papildināts par 60 EUR (dodot iespēju reklamēties bez maksas 60 EUR vērtībā). Iztērējot mazāku summu, reklāmas konts tiks papildināts par attiecīgo summu no Google puses. Tādējādi, ja vidējās viena klikšķa izmaksas ir 0,10 EUR, tad papildus jums būs iespēja nemaksāt par 600 apmeklētāju piesaisti no Google Ads reklāmām!